بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

333
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

546
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

304
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

322
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

357
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

339
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

319
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

398
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

554
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

465
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

432
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

403
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

456
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

442
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

426
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

437
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

429
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت