بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

382
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

686
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

341
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

362
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

402
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

373
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

366
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

440
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

600
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

505
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

473
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

435
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

506
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

511
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

457
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

473
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

471
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت