بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

417
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

749
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

382
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

395
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

432
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

411
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

416
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

467
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

639
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

538
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

504
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

466
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

545
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

551
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

487
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

504
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

505
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت