بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

277
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

451
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

255
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

276
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

296
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

282
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

266
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

342
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

490
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

406
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

369
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

354
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

403
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

362
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

359
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

383
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

376
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت