بهترین ارتوپد رشت

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

228
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

356
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

204
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

220
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

235
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

229
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

221
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

281
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

432
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

342
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

310
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

290
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

336
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

297
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

299
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

321
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

320
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت