بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

478
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

845
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

446
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

439
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

484
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

458
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

478
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

519
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

696
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

578
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

559
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

511
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

595
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

606
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

531
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

566
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

556
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت