بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1319
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1469
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

1312
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1918
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1006
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

1973
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1028
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

1260
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1023
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

1308
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

965
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1037
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1051
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1092
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

1272
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

1278
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

983
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1017
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1467
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

1341
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت