بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1166
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1265
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

989
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1691
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

873
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

1755
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

872
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

1105
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

876
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

1161
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

830
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

898
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

898
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

914
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

1134
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

1149
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

854
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

873
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1289
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

1175
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت