بهترین ارتوپد رشت

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

794
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

901
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

701
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1150
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

612
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

1190
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

622
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

749
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

622
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

787
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

579
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

598
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

612
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

610
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

760
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

750
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

591
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

602
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

895
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

786
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت