بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1060
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1166
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

901
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1523
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

811
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

1598
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

807
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

995
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

808
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

1054
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

763
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

813
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

820
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

840
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

1039
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

1039
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

787
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

801
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1183
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

1054
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت