بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

926
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1037
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

803
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1321
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

716
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

1382
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

717
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

878
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

718
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

921
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

674
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

702
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

717
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

723
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

902
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

894
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

691
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

709
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1044
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

917
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت