اگر زانویتان درد میکند یا ضربه خورده اند به نکات زیر توجه کنید

اگر زانویتان درد میکند یا ضربه خورده اند به نکات زیر توجه کنید:

زانوها ی دو پا را با هم مقایسه کنید به دنبال تورم در اطراف کشکک زانو یا اطراف زانو باشید مقایسه کردن دو زانو با یکدیگر بهترین راه برای متوجه شدن تورم یا قرمزی و هر چیز غیر معمول دیگری  می باشد.

  • اگر تورم در پشت زانو ایجاد شود می تواند نشانه ی کیست بیکر باشد. زمانیکه مایع اضافی به بافت پشت زانو روانه شود می تواند باعث تورم در پشت زانو شود و زمانیکه سرپا می ایستید بدتر می شود.
  • اگر زانوی آسیب دیده نسبت به زانوی دیگر قرمز تر و تب دار به نظر می رسد حتما به پزشک مراجعه کنید.

-