مهمترين دانستنيها در مورد كبد چرب !!!

مهمترين دانستنيها در مورد كبد چرب


 كبد چرب قبل از اينكه خود بيمارى خطرناكى باشد خبر از احتمال بروز ديابت و گرفتگى عروق قلب و مغز در آينده نه چندان دور براى فرد مبتلا دارد .

 هر آنكه دور شكم بالاى ٩٥ سانتى متر دارد احتمالا دچار درجاتى از كبد چرب است و هر چه دور شكم بيشتر و فرد كم تحرك تر باشد بر شدت آن افزوده مى شود
 .


 كبد چرب برخلاف نام آن صرفا مربوط به خوردن غذاى چرب نيست.

جالب اينكه بجز روغن غذا، همه غذاى خورده شده از روده ابتدا وارد كبد مى شود و كبد ماموريت دارد اضافه ميوه، غله، انواع گوشت و چاشنى هاى خورده شده در يك وعده را به چربى

(ترى گليسريد) تبديل كند تا مبادا مقدار پروتئين ها و قند خون بالا برود.
بنابراين در بيمارى كبد چرب:

اولا غلظت ترى گليسريد خون بدليل افزايش توليد آن در كبد بالا مى رود، ثانيا در افرادى كه عادت به يكجا خورى دارند كبد چرب محتمل تر است (كسانى كه دير هنگام و با گرسنگى سر غذا حاضر مى شوند و اهل ميان وعده و لقمه نان بين روز نيستند) و ثالثا در اين بيمارى حذف يا كم كردن روغن در طبخ غذا نه تنها موجب شفا نمى شود بلكه سبب تشديد كبد چرب نيز مى گردد .
 در كسانى كه گه گاه مشروبات الكلى مى نوشند (مثل آخر هفته ها) كبد چرب آنها ربطى به مصرف الكل ندارد
كبد چرب درمان دارويى ندارد

اين بيمارى با تغذيه نادرست ايجاد مى شود و تنها با اصلاح آن بهبود مى يابد .

 ورزش منظم و پايدار همراه با تغذيه مناسب به تصحيح كبد چرب كمك مى كند، ليكن گرسنگى حاصل از ورزش اگر در وعده اصلى تجلى كند موجب تشديد آن خواهد شد -