چه ورزشهایی برای مفاصل در آب استخر انجام

باهم تصاویر شماتیک این وررشهای سبک برای آبدرمانی رو ببینیم :point_down:










-