بهترین ارتوپد رشت

فرانسه،پاریس،فوریه 2017

شرکت در کورس بین المللی سه روزه آرتروپلاستی شانه، که از تاریخ 21 تا 23 بهمن سال 1395 در شهر پاریس فرانسه برگزار گردید.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت