بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " استخوان رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

8533
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

3962
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

9190
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

17640
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

7757
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

3308
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

2565
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

22891
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3394
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

6895
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت