بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " استخوان رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

10342
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

4475
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

11654
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

21960
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

9621
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

3774
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

2877
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

27365
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3646
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

8248
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت