بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " جااندازی "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1810
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1201
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1209
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

4479
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

3567
بازدید

درمان های جراحی شکستگی استخوان های ساق

بیشتر...

4010
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامدولاری در شکستگی ران

بیشتر...

4538
بازدید

درد زانو

بیشتر...

3779
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

2880
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

27397
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3651
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3752
بازدید

پلاک گذاری یا میله اینترامیدولاری استخوان بازو

بیشتر...

842
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

40496
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

35623
بازدید

ارتوپدی چیست؟

بیشتر...

15439
بازدید

دررفتگی مفصل لگن

بیشتر...

14337
بازدید

در رفتگی های زانو

دو نوع می باشد که شامل: الف) دررفتگی مفصل زانو ب) دررفتگی استخوان کشکک زانو بیشتر...

15868
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

7990
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

11180
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت