بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " رادیوس "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

10650
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

1221
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1845
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

4575
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

11969
بازدید

استئومیلیت

بیشتر...

22579
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

13948
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

5460
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

9915
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

3842
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

2929
بازدید

بیماری های ساعد اطفال

بیشتر...

27947
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

3710
بازدید

بیماری های دست در اطفال

بیشتر...

858
بازدید

مقایسه بین روش كلاسیك برون گرایی توأم با خمیدگی با روش درون گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در كودكان زیر 7 سال

بیشتر...

41601
بازدید

دررفتگی مفصل مچ پا

به خارج شدن سر استخوان از حفره مفصلی مچ پا را دررفتگی می گویند. بیشتر...

8434
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

16409
بازدید

دررفتگی مچ دست

دررفتگی کامل مفصل مچ دست نادر است ولی در بسیاری اوقات دررفتگی های ناکامل در این مفصل دیده میشوند که شایع ترین آنها دررفتگی استخوان لونیت است. بیشتر...

8207
بازدید

دررفتگی مفصل آرنج

بیشتر...

99829
بازدید

شکستگی های مچ دست و دست

در این بخش به معرفی شکستگی هایی که درناحیه مچ دست و دست اتفاق می افتد می پردازیم و روش های درمان آن را بیان میکنیم. بیشتر...

44868
بازدید

شکستگی های بازو، آرنج و ساعد

این سه ناحیه نیز همانند شکستگی های شانه، از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

1 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت