بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " شریان "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

313
بازدید

فشار خون بالا !!!!

بیشتر...

2465
بازدید

آناتومی بافت نرم لگن

بیشتر...

1883
بازدید

آناتومی مچ پا

بیشتر...

2063
بازدید

آناتومی ناحیه ی پا

بیشتر...

2269
بازدید

آناتومی بافت نرم ساق پا

بیشتر...

7411
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

3085
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

3223
بازدید

آناتومی بافت نرم ران

بیشتر...

3217
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

2281
بازدید

تعویض مفصل زانو یا آرتروپلاستی زانو

بیشتر...

15562
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

9383
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

3944
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

6957
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

5314
بازدید

کمر درد

بیشتر...

12347
بازدید

بیماری های سر،گردن و ستون فقرات در اطفال

بیشتر...

4051
بازدید

بیماری های سر و گردن اطفال

تورتیکولی یا کج بودن گردن یک بیماری است که بیشتر در نوزادان دیده می شود بیشتر...

3743
بازدید

کمر درد

بیشتر...

6264
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

4427
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت