بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " شریان "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

423
بازدید

فشار خون بالا !!!!

بیشتر...

2845
بازدید

آناتومی بافت نرم لگن

بیشتر...

2296
بازدید

آناتومی مچ پا

بیشتر...

2425
بازدید

آناتومی ناحیه ی پا

بیشتر...

2599
بازدید

آناتومی بافت نرم ساق پا

بیشتر...

9450
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

3582
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

3597
بازدید

آناتومی بافت نرم ران

بیشتر...

4162
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

2707
بازدید

تعویض مفصل زانو یا آرتروپلاستی زانو

بیشتر...

20174
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

12288
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

4981
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

8704
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

7377
بازدید

کمر درد

بیشتر...

15794
بازدید

بیماری های سر،گردن و ستون فقرات در اطفال

بیشتر...

4751
بازدید

بیماری های سر و گردن اطفال

تورتیکولی یا کج بودن گردن یک بیماری است که بیشتر در نوزادان دیده می شود بیشتر...

4385
بازدید

کمر درد

بیشتر...

7661
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

5289
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت