بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " شریان "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

208
بازدید

فشار خون بالا !!!!

بیشتر...

2149
بازدید

آناتومی بافت نرم لگن

بیشتر...

1622
بازدید

آناتومی مچ پا

بیشتر...

1811
بازدید

آناتومی ناحیه ی پا

بیشتر...

1965
بازدید

آناتومی بافت نرم ساق پا

بیشتر...

6473
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

2656
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

2787
بازدید

آناتومی بافت نرم ران

بیشتر...

2594
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

2124
بازدید

تعویض مفصل زانو یا آرتروپلاستی زانو

بیشتر...

12469
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

7597
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

3465
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

6017
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

4476
بازدید

کمر درد

بیشتر...

10509
بازدید

بیماری های سر،گردن و ستون فقرات در اطفال

بیشتر...

3523
بازدید

بیماری های سر و گردن اطفال

تورتیکولی یا کج بودن گردن یک بیماری است که بیشتر در نوزادان دیده می شود بیشتر...

3257
بازدید

کمر درد

بیشتر...

5088
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

3828
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت