بهترین ارتوپد رشت

نتایچ جستجو عبارت " شریان "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

113
بازدید

فشار خون بالا !!!!

بیشتر...

1808
بازدید

آناتومی بافت نرم لگن

بیشتر...

1298
بازدید

آناتومی مچ پا

بیشتر...

1486
بازدید

آناتومی ناحیه ی پا

بیشتر...

1684
بازدید

آناتومی بافت نرم ساق پا

بیشتر...

5178
بازدید

آناتومی استخوان های ساق پا

بیشتر...

2107
بازدید

آناتومی زانو

بیشتر...

2214
بازدید

آناتومی بافت نرم ران

بیشتر...

2064
بازدید

آناتومی استخون ران

بیشتر...

1916
بازدید

تعویض مفصل زانو یا آرتروپلاستی زانو

بیشتر...

9128
بازدید

آناتومی دست و مچ دست

بیشتر...

5423
بازدید

آناتومی بافت نرم دست و مچ دست

بیشتر...

2882
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

4757
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

3787
بازدید

کمر درد

بیشتر...

9117
بازدید

بیماری های سر،گردن و ستون فقرات در اطفال

بیشتر...

3044
بازدید

بیماری های سر و گردن اطفال

تورتیکولی یا کج بودن گردن یک بیماری است که بیشتر در نوزادان دیده می شود بیشتر...

2811
بازدید

کمر درد

بیشتر...

3957
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

3189
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت