بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " مفصل شانه "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

337
بازدید

علت بروز درد های شانه یا دردهای انتشاری به بازوها چیست؟

بیشتر...

1010
بازدید

آسیب مفصل AC

بیشتر...

22623
بازدید

چطور دررفتگی شانه را ترمیم کنیم

بیشتر...

1671
بازدید

بهترین راه برای پیشگیری از آسیب های مفصل شانه

بیشتر...

13793
بازدید

تمرینات مربوط به التهاب تاندون شانه

بیشتر...

11274
بازدید

علل عمده التهاب تاندون شانه و تمرینات مربوط به آن

بیشتر...

4742
بازدید

درمان های شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس

بیشتر...

5693
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

1787
بازدید

آرتروپلاستی شانه

بیشتر...

4700
بازدید

آرتروسکوپی شانه

بیشتر...

3455
بازدید

درد شانه

بیشتر...

8736
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

6220
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

17325
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

13756
بازدید

دررفتگی شانه

شانه شامل سه مفصل می باشد، که هر یک از این مفاصل می توانند دچار در رفتگی شوند. بیشتر...

20846
بازدید

شکستگی شانه

شکستگی شانه یکی از شایع ترین آسیب های اندام فوقانی ، بالاخص در سوانح رانندگی و موتور سیکلت و همچنین آسیب های ورزشی است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت