بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نتایچ جستجو عبارت " Anterior "

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

34054
بازدید

ستون فقرات و بیماری های آن

بیشتر...

464
بازدید

Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and meniscal repair

Educational Power Point بیشتر...

6192
بازدید

زانو و لیگامان های آن

بیشتر...

626
بازدید

Comparison of Treatment Outcomes of Arthroscopic Bankart Lesion Repair with Open Bristow-Latarjet Technique in Patients with Anterior Shoulder Instability

بیشتر...

3399
بازدید

معاینه ی پا و مچ پا

بیشتر...

775
بازدید

Role of gracilis harvesting in four-strand hamstring tendon anterior cruciate ligament reconstruction, a double-blinded prospective randomized clinical trial

بیشتر...

624
بازدید

Analgesic Effect of Gabapentin on Post-Operative Pain After Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

بیشتر...

582
بازدید

Is Gabapentin Effective on Pain Management after Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction? A Triple Blinded Randomized Controlled Trial

بیشتر...

718
بازدید

Femoral Condyle Fracture during Revision of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, Case Report and a Review of Literature

بیشتر...

1459
بازدید

Celecoxib as a pre‑emptive analgesia after arthroscopic knee surgery; a triple‑blinded randomized controlled trial

بیشتر...

547
بازدید

Hamstring tendon autograft versus fresh-frozen tibialis posterior allograft in primary arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction: a retrospective cohort study with three to six years follow-up

بیشتر...

6554
بازدید

آناتومی بافت نرم شانه

شانه از نظر توپوگرفی به چهار ناحیۀ آگزیلا، پکتورال، اسکاپولار و دلتوئید تقسیم می شود. بیشتر...

18232
بازدید

آناتومی شانه

کمربند شانه ای از دو استخوان به نام کلاویکل و اسکاپولا تشکیل شده است. کلاویکل تکیه گاهی است برای اسکاپولا و اسکاپولا هم توسط عضلات به تنه متصل است و بسیار متحرک می باشد. اندام فوقانی، توسط کمربند شانه ای به قسمت فوقانی- طرفی قفسه سینه اتصال دارد. بیشتر...

1435
بازدید

EFORT

پذیرش دو مقاله جهت ارائه در پانزدهمین کنگره EFORT بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت