بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

بازو و آرنج و ساعد

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

15659
بازدید

آناتومی بافت نرم بازو

بیشتر...

34864
بازدید

آناتومی بافت نرم ساعد و آرنج

بیشتر...

28915
بازدید

آناتومی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هومروس Humerus یا استخوان بازو. هومروس از استخوان های دراز است که از اسکاپولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی می توان آن را در تمامی طولش لمس کرد. هومروس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی ) است. بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت