بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1411
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1545
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

1398
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

2037
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1076
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

2118
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1095
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

1346
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1083
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

1414
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1036
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1094
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1147
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1166
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

1346
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

1382
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1051
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1068
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1519
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

1431
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت