بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1680
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1721
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

1564
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

2382
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1245
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

2442
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1278
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

1599
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1244
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

1706
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1207
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1234
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1301
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1313
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

1587
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

1622
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1188
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1187
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1660
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

1712
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت