بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2271
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

2170
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

2036
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

3082
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1679
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

3121
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1742
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

2246
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1647
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

2307
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1595
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1612
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1667
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1669
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

2129
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

2162
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1585
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1613
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

2022
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

2276
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت