بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1854
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1893
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

1698
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

2654
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1376
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

2647
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1457
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

1858
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1358
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

1890
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1306
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1356
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1405
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1432
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

1764
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

1790
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1304
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1324
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1768
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

1905
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت