بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2159
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

2097
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

1949
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

2981
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1589
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

3006
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1670
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

2151
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1563
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

2208
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1515
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1555
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1597
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1609
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

2047
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

2073
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1514
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1534
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1955
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

2189
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت