بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2230
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

2145
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

1998
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

3045
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1642
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

3089
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1716
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

2213
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1616
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

2274
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1558
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1587
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1636
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1649
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

2099
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

2123
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1560
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1587
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1996
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

2248
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت