بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2457
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

2294
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

2153
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

3254
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1793
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

3305
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1895
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

2382
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1776
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

2488
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1708
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1713
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1773
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1766
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

2272
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

2316
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1696
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1722
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

2133
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

2462
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت