بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2424
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

2270
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

2134
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

3226
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1773
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

3270
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

1869
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

2350
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1752
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

2456
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1685
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1696
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1756
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1746
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

2247
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

2288
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1681
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1701
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

2116
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

2435
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت