بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

3000
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

2727
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

2610
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

3810
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

2214
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

3845
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

2324
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

2966
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

2177
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

3026
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

2122
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

2138
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

2140
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

2120
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

2742
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

2828
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

2091
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

2087
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

2476
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

2964
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت