بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

2603
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

2410
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

2282
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

3404
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

1903
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

3446
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

2012
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

2532
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

1894
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

2624
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

1809
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

1820
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

1883
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

1856
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

2391
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

2450
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

1814
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

1820
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

2238
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

2597
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت