بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

3310
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

2963
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

2844
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

4138
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

2444
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

4161
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

2543
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

3193
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

2407
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

3305
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

2337
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

2339
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

2346
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

2329
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

3031
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

3150
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

2341
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

2277
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

2675
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

3254
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت