شیوه صحیح خوابیدن مبتلایان به کمردردهای مزمن


شیوه صحیح خوابیدن کسانی که مبتلا به کمردرد مزمن هستند

1-تشک شما هر 8 سال حتما باید تعویض گردد.

تعویض تشک خواب

2-کف تخت شما می بایست یکدست باشد.درصورتیکه توانایی خرید تختی با شرایط مطلوب ندارید خوابیدن روی زمین گزینه بهتری برای شماست.

یک دست بودن کف تخت

3-نشستن و خوابیدن خود روی تخت را اصلاح کنید .اول کنار تخت بنشینید و به آرامی جفت پاهای خود را به پهلو بگردانید و دراز بکشید.

نشستن و خوابیدن روی تخت

4- در وضعیت جنینی بخوابید و بالشتی میان پاهایتان بگذارید.

خوابیدن جنینی

5- در صورتی که طاق باز می خوابید بالشتی زیر زانوان خود بگذارید.

طاق باز خوابیدن

6-حتی الامکان روی شکم نخوابید ولی اگر این تنها راه است خوابتان می برد بالشتی زیر شکم خود قرار دهید.

نخوابیدن بر روی شکم

7-از خوردن غذاهای پر حجم قبل از خوابیدن جدا خودداری کنید.

 غذای چرب

8-حتما قبل از خواب از پماد های موضعی نظیر پیروکسیکام یا دیکلوفناک برای چرب کردن و گرم کردن و کاهش التهاب کمر استفاده کنید.

پماد موضعی

9-بالشت مناسب برای خوابیدن انتخاب کنید که زیاد مسطح نباشد و زیاد بلند نیز نباشد.  بالشت مناسب


-