برای قارچ ناخن چه کاری می توان انجام داد؟


در صورتی که به قارچ ناخن مبتلا هستید روزانه دو نوبت پاها را در لگن آب گرم و سرکه شستشو دهید


سپس پاها را خشک کرده و با قطره چکان ترکیبی از الکل سفید و سرکه و عصاره ی پرتقال را روی ناخن بریزید 

-