بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آرتروسکوپ (Arthroscope)

آرتروسکوپ وسیله است که مهمترین قسمت آن یک لوله فلزی ظریف بوده که به داخل مفصل فرستاده شده و از طریق آن داخل مفصل دیده شده و در صورت لزوم جراحی میشود.


نگارش های دیگر : آرتروسکپ، آرترسکوپ، آرترسکپ

آرتروسکوپ یک ابزار پزشکی است که مهمترین قسمت آن یک لوله فلزی ظریف است که از راه پوست به داخل مفصل فرستاده شده و از طریق آن داخل مفصل دیده شده و در صورت لزوم جراحی میشود.

آرتروسکوپ شامل یک سیستم ویدیویی نیز هست که تصاویر داخل مفصل را از طریق یک دوربین گرفته و پزشک معالج میتواند آن تصاویر را بر روی صفحه مانیتور ببیند.

آرتروسکوپ یک منبع نور هم دارد که داخل مفصل را روشن میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت