بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آرتروسکوپی (Arthroscopy)

آرتروسکوپی روشی است که در آن لوله فلزی ظریفی از راه پوست به داخل مفصل فرستاده شده و از طریق آن داخل مفصل دیده شده و در صورت لزوم جراحی میشود.


نگارش های دیگر : آرتروسکپی، آرترسکوپی، آرترسکپی

آرتروسکوپی یک روش تشخیص و درمانی است که در آن لوله فلزی ظریفی از راه پوست به داخل مفصل فرستاده شده و از طریق آن داخل مفصل دیده شده و در صورت لزوم جراحی میشود.

امروزه آرتروسکوپی یکی از اعمال رایج در ارتوپدی است.

آرتروسکوپی بیش از دیگر مفاصل در زانو بکار برده میشود ولی در مفاصل شانه، مچ پا، ران، مچ دست و آرنج هم آرتروسکوپی مورد استفاده قرار میگیرد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت