بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آرتریت (Arthritis)

آرتریت به معنی التهاب مفصل است.

آرتریت به معنی التهاب مفصل است. در آرتریت مایع مفصل افزایش پیدا کرده و مفصل متورم میشود. درد از علائم معمول آرتریت است.

انواع آرتریت عبارتند ار

  • آرتریت عفونی : به علت رشد میکروب در مفصل ایجاد میشود. آرتریت چرکی و آرتریت سلی از این دسته اند
  • آرتریت روماتیسمی : مانند روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتویید و یا اسپوندیلیت انکیلوزان
  • استئوآرتریت : به آن آرتروز یا ساییدگی مفصل هم میگویند
  • آرتریت تقرسی : به علت رسوب اسید اوریک در مفاصل ایجاد میشود

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت