بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

پِلاک (Plate)

پلاک یا پلیت قطعه ای فلزی است که از آن برای متصل کردن قطعات شکسته شدن استخوانی استفاده میشود.

پِلاک

Plate

 

نگارش های دیگر : پلیت

پلاک یا پلیت قطعه ای فلزی است که از آن برای متصل کردن قطعات شکسته شدن استخوانی استفاده میشود.

مردم به پلاک، پلاتین هم میگویند. البته جنس پلاک معمولا از نوعی فولاد ضد زنگ بوده و از جنس فلز پلاتین نیست.

پلاک به توسط چند عدد پیچ به استخوان های شکسته شده متصل شده و آنها را بیحرکت میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت