بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آرتریت روماتوئید (Rheumatoid arthritis)

آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی یک بیماری مزمن است که موجب التهاب، درد و تورم مفاصل بدن میشود.


آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی یک بیماری مزمن است که موجب التهاب، درد و تورم مفاصل بدن میشود. آرتریت روماتوئید جزو دسته بیماری های اتوایمون یا خود ایمنی بوده و در دراز مدت میتواند موجب تخریب مفصل شود.

مهمترین علائم بیماری آرتریت روماتوئید درد و خشکی صبحگاهی مفاصل بدن بخصوص در دست، همراه با احساس ضعف و خستگی است که بصورت تدریج در عرض چند هفته تا چند ماه ایجاد شده و شدت میابند.

آرتریت روماتوئید میتوانید دیگر ارگان های بدن را نیز درگیر کند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت