بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آشیل (Achilles)

آشیل نام قویترین تاندون بدن است که در پشت و بالای مچ پا قرار دارد.


آشیل نام قویترین تاندون بدن است که در پشت و بالای مچ پا قرار دارد.

تاندون یا زردپی آشیل انتهای تحتانی عضله تری سپس در پشت ساق است.

تاندون آشیل به استخوان کالکانه یا پاشنه متصل شده و انقباض عضله سه سر با واسطه تاندون آشیل موجب میشود مچ و کف پا به سمت پایین حرکت کند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت