بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آکرومیوکلاویکولر (Acromioclavicular)

آکرومیوکلاویکولر نام یک مفصل در ناحیه شانه است. آکرومیون زائده ای از استخوان کتف بوده و کلاویکول همان استخوان ترقوه است.


نگارش های دیگر : آکرمیوکلاویکولر، آکرومیوکلاویکولار، آکرومیوکلاویکلر، آکرومیوکلاویکلر

آکرومیوکلاویکولر نام یک مفصل در ناحیه شانه است. آکرومیون زائده ای از استخوان کتف بوده و کلاویکول همان استخوان ترقوه است. کنار هم قرار گرفتن استخوان ترقوه و زائده آکرومیون از استخوان کتف مفصل آکرومیوکلاویکولر را میسازد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت