بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تِنار (Thenar)

تنار یک برجستگی عضلانی در کف دست است.

تِنار

Thenar

 

تنار یک برجستگی عضلانی در کف دست است. 

در کف دست انسان نزدیک به انگشت شست، یک برجستگی نرم وجود دارد که محل قرار گیری عضلات مهمی است. این عضلات عمدتا برای حرکت دادن انگشت شست بکار برده میشوند. برجستگی ایجاد شده بر اثر این توده عضلانی را تنار میگویند.

در تصویر این صفحه پیکان قرمر برجستگی تنار را نشان میدهد

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت