بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تورتیکولی (Torticollis)

تورتیکولی به معنای کج بودن گردن است.

تورتیکولی

 Torticollis

 

نگارش های دیگر : ترتیکلی، تورتیکلی، ترتیکولی

تورتیکولی به معنای کج بودن گردن است.

 تورتیکولی یا گردن کجی علل گوناگونی مانند مشکلات ستون مهره، مشکلات عصبی، اختلالات بینایی و یا مشکلات عضلات گردن دارد.

تورتیکولی یا گردن کجی در نوزادان معمولا به علت خونریزی در عضله اسنوکلیدوماستوئید ایجاد میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت