بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

تیبیا (Tibia)

تیبیا نام دیگر استخوان درشت نی است.

تیبیا

Tibia

 

نگارش های دیگر : درشت نی

تیبیا نام دیگر استخوان درشت نی است.

استخوان تیبیا یا درشت نی یکی از دو استخوان ساق است.

استخوان تیبیا در بالا از طریق مفصل زانو با استخوان ران و در پایین از طریق مفصل مچ پا با استخوان تالوس یا قاپ مفصل میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت