بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آپلازی (Aplasia)

آپلازی به معنای تشکیل نشدن یا فقدان یک اندام یا قسمتی از یک اندام یا یک بافت است.


آپلازی به معنای تشکیل نشدن یا فقدان یک اندام یا قسمتی از یک اندام یا یک بافت است.

آپلازی معمولا مادرزادی است یعنی فرد از بدو تولد دچار یک نقص مادرزادی در اندام است.

بطور مثال آپلازی شست به معنای اینست که در دست انگشت شست تشکیل نشده است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت