بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آکندروپلازی (Achondroplasia)

آکندروپلازی نوعی کوتاه قدی مادرزادی است که مشخصه آن کوتاه بودن طول اندام ها است.


نگارش های دیگر : آکندرپلازی، آکوندرپلازی، آکوندروپلازی

آکندروپلازی نوعی کوتاه قدی مادرزادی است که مشخصه آن کوتاه بودن طول اندام ها است.

آکندروپلازی شایعترین علت کوتاه قدی همراه با اندام کوتاه است. قد متوسط مرد مبتلا به آکندروپلازی حدود 130 سانتیمتر و زن مبتلا حدود 124 سانتیمتر است.

ابتلا به آکندروپلازی درنیمی از فرزندان فرد مبتلا به این بیماری وجود خواهد داشت.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت