بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دیسپلازی استخوان (Bone dysplasia)

دیسپلازی استخوان به معنای تغییر در شکل استخوان به علت اختلال در روند رشد آن است.

دیسپلازی استخوان

Bone dysplasia


دیسپلازی استخوان به معنای تغییر در شکل استخوان به علت اختلال در روند رشد آن است. 

دیسپلازی استخوان مجموعه ای از دهها بیماری مختلف است که بیشتر در کودکان ایجاد میشوند. 

دیسپلازی استخوان میتواند علل ژنتیکی داشته باشد و یا به علت اختلالای در هورمون ها و یا متابولیسم بدن ایجاد شود. 

شایعترین نوع دیسپلازی ژنتیکی و مادرزادی استخوان ها، آکندروپلازی است.

تصویر این صفحه رادیوگرافی یک فرد مبتلا به آکندروپلازی را نشان میدهد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت