بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

دیسپلازی مفصل ران (Hip joint dysplasia)

دیسپلازی مفصل ران نام بیماری مادرزادی است که به علت تغییر شکل حفره استابولوم ایجاد میشود.

دیسپلازی مفصل ران

 Hip joint dysplasia

 

دیسپلازی مفصل ران نام بیماری مادرزادی است که به علت تغییر شکل حفره استابولوم ایجاد میشود. 

در دیسپلازی مفصل ران گودی حفره استابولوم کم شده و سر استخوان ران در درون این حفره ناپایدار میشود.

این ناپایداری موجب نیمه دررفتگی مفصل میشود. مبتلایان به دیسپلازی مفصل ران در دهه سوم و چهارم زندگی دچار آرتروز مفصل ران میشوند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت