بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آلبرایت (Albright)

آلبرایت نام یک بیماری است. به آن سندروم آلبرایت هم میگویند و بیماری ژنتیکی است که مشخصه آن اختلالات استخوانی، لکه های پوستی، تغییرات هورمونی و بلوغ زودرس است.


نگارش های دیگر : البرایت

آلبرایت نام یک بیماری است. به آن سندروم آلبرایت هم میگویند.

سندروم آلبرایت یک بیماری ژنتیکی است که مشخصه آن اختلالات استخوانی، لکه های پوستی، تغییرات هورمونی و بلوغ زودرس است.

اختلال استخوانی در سندروم آلبرایت بروز توموری به نام دیسپلازی فیبرو است. در دیسپلازی فیبرو استخوان ها متورم شده، تغییر شکل داده و دچار پوکی میشوند. دیسپلازی فیبرو استخوان را ضعیف کرده و مستعد شکستگی میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت