بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آلندرونات (Alendronate)

آلندرونات دارویی از دسته بیس فسفونات ها است که در درمان استئوپروز یا پوکی استخوان بکار میرود.


نگارش های دیگر : آلندرونیت

آلندرونات دارویی از دسته بیس فسفونات ها است که در درمان استئوپروز یا پوکی استخوان بکار میرود.

آلندرونات با مهار سلول های استئوکلاست مانع از برداشت مواد معدنی از استخوان شده و به این ترتیب تراکم استخوان را بالا میبرد.

آلندرونات بصورت قرص استفاده شده و باید با شکم خالی و با آب فراوان مصرف شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت