بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آلوپورینول (Allopurinol)

آلوپورینول دارویی است که در درمان نقرس مزمن بکار میرود.


نگارش های دیگر : آلوپرینول، آلوپرینل، آلپورینول، آلپرینول، آلپرینل

آلوپورینول دارویی است که در درمان نقرس مزمن بکار میرود.

آلوپورینول تولید اسید اوریک در بدن را کاهش داده و بدین ترتیب سطح اسید اوریک خون را پایین میاورد.

آلوپورینول در کسانی که سنگ های کلیوی از جنس اسید اوریک دارند هم مصرف میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت