بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آمبولی (Embolism)

آمبولی یک پدیده است و به معنی حرکت کردن یک ماده (جامد، مایع یا گاز) در درون رگ و جابجا شدن در آن و رفتن به محل دیگر است.


نگارش های دیگر : آمبلی

آمبولی یک پدیده است و به معنی حرکت کردن یک ماده (جامد، مایع یا گاز) در درون رگ و جابجا شدن در آن و رفتن به محل دیگر است. آمبولی در مقصد میتواند رگ را مسدود کرده و موجب بروز علائم نارسایی در عضو مقصد شود.

آمبولی بسته به اینکه در چه نوع رگی باشد میتواند وریدی و یا شریانی باشد.

آمبولی ریوی وقتی است که ماده به رگ های ریه برسد

انواع آمبولی ها عبارتند از

  • ترومبو آمبولی : به آمبولی لخته خون است. لخته خون در درون رگ تشکیل شده و به محل دیگر میرود
  • آمبولی چربی : به معنی آزاد شدن قطرات چربی در درون رگ بعد از شکستگی و سپس حرکت آنها در رگ است
  • آمبولی هوا : به معنی ورود هوا به جریان خون و سپس جابجا شدن آن در درون رگ است
  • آمبولی بافتی : جدا شدن تکه ای از بافت و حرکت آن در رگ
  • آمبولی مایع آمنیوتیک
  • آمبولی مواد خارجی

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت