بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آمپوتاسیون (Amputation)

آمپوتاسیون نوعی عمل جراحی است که در آن قسمتی از اندام قطع شده و از بدن جدا میشود.


نگارش های دیگر : آمپوتیشن، امپوتاسیون

آمپوتاسیون نوعی عمل جراحی است که در آن قسمتی از اندام قطع شده و از بدن جدا میشود. عمل جراحی آمپوتاسیون را به علل مختلفی انجام میدهند. بطور مثال

  • مردن قسمتی از اندام و سیاه شدن آن به علت قطع جریان خون و یا عفونت شدید
  • عفونت غیر قابل کنترل قسمتی از اندام
  • شکل ناهنجار اندام به نحوی که مانع از کارکرد قسمت های دیگر بدن شود

بعد از انجام عمل جراحی آمپوتاسیون معمولا قسمت قطع شده با یک اندام مصنوعی جایگزین میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت