بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آناتومی (Anatomy)

آناتومی شاخه ای از علم زیست شناسی و پزشکی است که هدف آن مطاله ساختمان بدن موجودات زنده است.


نگارش های دیگر : آناتمی

آناتومی شاخه ای از علم زیست شناسی و پزشکی است که هدف آن مطاله ساختمان بدن موجودات زنده است.

علم آناتومی شاخه های متعددی دارد که تعدادی از آنها عبارتند از

  • آناتومی انسانی
  • آناتومی حیوانی
  • آناتومی گیاهی
  • جنین شناسی
  • بافت شناسی

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت