بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

فاشیا (Fascia)

فاشیا به پرده های بافتی میگویند که اطراف عضلات، عروق و اعصاب را فرا گرفته اند.

  فاشیا


Fascia

 

نگارش های دیگر : فشیا، فاسیا

فاشیا به پرده های بافتی میگویند که اطراف عضلات، عروق و اعصاب را فرا گرفته اند.

این پرده های بافتی موجب میشوند بعضی بافت ها محکم به یکدیگر متصل شوند و در عین حال اجازه میدهند بافت های دیگر در کنار یکدیگر به راحتی حرکت کنند.

فاشیا از سلول های فیبروبلاست و رشته های پروتئینی به نام کلاژن ساخته شده و در عین ظرافت بسیار محکم بوده در مقابل نیروهای کششی بخوبی مقاومت میکنند.

در تصویر این صفحه پیکان قرمز فاشیای اطراف عضلات را نشان میدهد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت