بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آنژیوگرافی (Angiography)

آنژیوگرافی نوعی روش تصویر برداری است که برای دیدن شریان ها بکار برده میشود.


نگارش های دیگر : آنجیوگرافی

آنژیوگرافی نوعی روش تصویر برداری است که برای دیدن شریان ها بکار برده میشود.

در روش آنژیوگرافی ابتدا ماده خاصی به درون شریانی که قصد تصویربرداری از آنرا داریم تزریق میکنیم. این ماده مانع از عبور اشعه ایکس شده و در واقع موجب میشود خون هم مانع عبور اشعه شده و در نتیجه سایه شریان حاوی خون مانند استخوان بر روی فیلم دیده شود.

آنژیوگرافی نوعی عکس برداری رنگی است.

در تصویر این صفحه یک آنژیوگرافی عروق لگن دیده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت