بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آوازکولار (Avascular)

آوازکولار به معنی بدون عروق است.


نگارش های دیگر : آوازکولر، آواسکولر، آواسکولار

آوازکولار به معنی بدون عروق است. در واقع وقتی یک بافت آوازکولار میشود یعنی بدون جریان خون میشود. بافت زنده بدون خون میمیرد. پس سلول های بافتی که آوازکولار میشود بعد از مدتی میمیرند.

مردن سلول های بافت را نکروز میگویند. به همین خاطر است که معمولا کلمه آوازکولار همراه با نکروز استفاده میشود. نکروز آوازکولار به معنای مردن سلول های یک بافت به علت قطع جریان خون آن است.

نکروز آوازکولار در بعضی استخوان های بدن مانند سر استخوان ران، استخوان اسکافوئید و استخوان تالوس (قاپ) بیشتر از استخوان های دیگر دیده میشود. مردم به نکروز آوازکولار استخوان، سیاه شدن استخوان هم میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت