بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

گانگِلیون (Ganglion)

گانگلیون نوعی تومور خوش خیم بافت نرم است.

گانگِلیون


Ganglion

 

 

 گانگلیون یا غلیظک نوعی تومور خوش خیم بافت نرم است.

شایعترین محل بروز آن در مچ دست است. این تومور معمولا خود را بصورت یک برجستگی در پشت مچ دست نشان میدهد. گانگلیون در واقع نوعی کیست سینوویال است.

بندرت دردناک شده و معمولا نیاز به درمان خاصی ندارد. اندازه گانگلیون میتواند بزرگ و کوچک شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت