بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آرتروتومی (Arthrotomy)

آرتروتومی به معنی باز کردن مفصل به توسط عمل جراحی است.


آرتروتومی به معنی باز کردن مفصل به توسط عمل جراحی است.

آرتروتومی نوعی عمل جراحی است. در این عمل جراحی پزشک جراحی با شکاف دادن پوست و سپس کنار زدن عضلات، کپسول مفصلی را برش داده و به فضای درونی مفصل دسترسی پیدا میکند.
آرتروتومی جزئی از اعمال جراحی دیگر است و به تنهایی انجام نمیشود. بطور مثال پزشک جراح برای دسترسی به استخوان های شکسته شده سطح مفصلی برای جااندازی آنها ابتدا باید مفصل را آرتروتومی کند و سپس اقدامات جراحی مورد نیاز را در داخل مفصل انجام دهد.

تصویر این صفحه یک آرتروتومی زانو برای کارگذاری یک مفصل مصنوعی را نشان میدهد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت