بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آرترودز (Arthrodesis)

آرترودز نوعی عمل جراحی است و به معنی خشک کردن و بیحرکت کردن مفصل با استفاده از عمل جراحی است.


رترودز نوعی عمل جراحی است و به معنی خشک کردن و بیحرکت کردن مفصل با استفاده از عمل جراحی است.

در عمل جراحی آرترودز پزشک جراح، غضروف مفصلی را از سطح دو استخوانی که مفصل را تشکیل داده اند خارج کرده تا به استخوان برسد. سپس استخوان های دو طرف مفصل را در کنار هم قرار داده و آنها را با پیچ و پلاک و یا پین در کنار هم نگه میدارد. بعد از چند ماه استخوان ها به هم جوش میخورند.

عمل جراحی آرترودز برای از بین بردن درد مفتصلی که دچار آرتروز و ساییدگی شدید مفصلی هستند بکار برده میشود. البته بیمار در ازای رهایی از درد حرکت مفصل را از دست میدهد. امروزه عمل جراحی آرترودز کمتر از قبل استفاده میشود و بسیاری از بیمارانی که در قبل آرترودز میشدند امروزه تحت عمل جراحی آرتروپلاستی قرار میگیرند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت