بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ایران جزیره کیش، 1388

اولین همایش بین المللی انجمن زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران (International Congress of Iranian Society of Knee Surgery, Arthroscopy & sports Tramatology- ISKAST) که در بهمن ماه 1388 در جزیره کیش برگزار شد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت