بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

فرانسه استراسبورگ، نوامبر 2011

دوره پیشرفته آرتروسکوپی شانه و زانو در موسسه Institut de Recherchee contre les Cancers de l'Appareil Digestif- IRCAD در شهر استراسبورگ فرانسه در ماه نوامبر 2011 برگزار شد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت