بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آلمان، مونیخ 2012

دوره پیشرفته تعویض اولیه و ریویژن مفصل زانو ( Advanced I.C Difficult Primary and Revision TKA) که توسط انستیتو زیمر در شهر مونیخ آلمان در سال 2012 برگزار شد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت