بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ایتالیا،فلورانس، آوریل 2013

دوره پیشرفته تعویض مفصل مشکل اولیه (Master Class on Difficult Primary Arthroplasty) که توسط داهی طب در شهر تهران در دسامبر 2012 برگززار شد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت