بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سوئیس، زوریخ، نوامبر 2013

نوزدهمین دوره پیشرفته جراحی شانه که توسط جامعه جراحان ارتوپدی سوئیس (The Swiss Society Of Orthopedic Surgery and Traumatology) در شهر زوریخ سوئیس در نوامبر 2013 برگزار شد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت